Sermija

Mūsų vertybės ir principai

 • Mes manome, kad padorumas versle yra ta vertybė, nuo kurios priklauso 99 % verslo sėkmės.
 • Mes manome, kad negalima elgtis su savo klientais taip, kaip nenorėtume, kad būtų pasielgta su mumis...
 • Mes manome, kad punktualumas – padorumo sudedamoji dalis ir kad tai vienas be kito neįsivaizduojami dalykai...
 • Mes suprantame, kad ne visada pavyksta padaryti tai, ką suplanuojame, bet niekada nesuprasime to, kad negalima surasti laiko ir būdų apie tai pranešti.
 • Mes manome, kad savo klaidos pripažinimas – tai ne formali mandagumo išraiška, o veiksmas, galintis suteikti klientui pasitenkinimo jausmą.
 • Mes galime vieną liemenėlę kurti pusę metų ir patirti didelių nuostolių, bet mes tikrai neatiduosime jos gaminti tol, kol nebūsime įsitikinę, jog padarėme viską, kad ji būtų, mūsų manymu, tobula!
 • Ar žmonėms yra tekę mumis nusivilti? Deja, taip, bet mūsų tikslas suvaldyti situacijas tokiu būdu, kad tai netrukdytų tolimesniems mūsų santykiams.
 • Kaip mes renkamės darbuotojus? Mes kalbamės su jais ir, jeigu jų požiūris ir vertybės atitinka mūsų požiūrį ir vertybes, mes pasakome: Sutarta!
 • Mes atsisakome profesionalų, jeigu jie mano, kad visa tai nesvarbu...
 • Mes manome, kad klientas yra visada teisus, bet tai nėra priežastis, kad mes pritartume visiems be išimties jo kaprizams.
 • Deklaruodami savo vertybes ir principus, mes turime omenyje ne tik savo klientus, bet ir savo darbuotojus!